ThaiGroupInternationalLogo
Contact Center: 02-459-2020
อีเมล์: thaigroup@hotmail.co.th
  • ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
ThaiGroupInternationalImage
ก่อตั้งโดย ดร.วัชรพล บุษมงคล
ด้วยความตั้งใจ พัฒนาและยกระดับอาชีพรักษาความปลอดภัย ให้มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น และความอุ่นใจกับ ผู้ใช้บริการ จากประสบการณ์มากกว่า 20ปี ทำให้มีความพร้อมเป็นมืออาชีพในการปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการฝึก อบรมได้มาตรฐาน ตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย ไท กรุ๊ป อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ( T.G.I ) จึงเป็นที่ไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทุกประเภทเสมอมา